fbpx

Gezocht: Operationeel Manager

3 mrt 2024

WERKZAAMHEDEN:
• Aansturen en leiding geven aan Rayonleiders, Magazijnmedewerker(s) en onderaannemers;
• Opstarten nieuwe projecten ism Commercie en Rayonleider;
• Het rechtstreeks aansturen van de uit te voeren werkzaamheden door onderaannemers en magazijn;
• Budget bewaking van glasbewassing door onderaannemers.
• Het indirect aansturen van schoonmaakmedewerkers ism Rayonleiders;
• Periodiek op locatie controleren van de werkzaamheden;
• Toezicht houden en controleren op uitvoering RI&E’s;
• Attent zijn op naleving van de milieu- en veiligheidsregels en op het voorkomen van gevaarlijke situaties;
• Het opstellen van instructies voor de werkuitvoering van nieuwe projecten;
• Het bewaken van de identiteit en kenmerken van DKF Group bij de opstart.
• Het bewaken van het verbeterplan bij toeleveranciers in overleg met KAM-coördinator;
• Probeert indien mogelijk het materiaal gebruik te reduceren;
• Contact onderhouden met en adviseren van opdrachtgevers;
• Toezicht houden op tijdige vakantieplanning en accurate invulling van vervanging door Rayonleiders;
• Planning van de glas- en gevelreiniging: bewaken en controleren van de werkbonnen die 1 x per kwartaal worden uitgegeven aan de onderaannemers, of alle werkzaamheden binnen het afgesproken kwartaal zijn uitgevoerd.
• Budget bewaking van glazenwasserij.
• Het up-to-date houden van dossiers van onderaannemers m.b.t. WKA-verklaring en verzekeringspolis.
• Het plannen van losse opdrachten van klanten en bijbehorende werkbonnen aanmaken.
• Facturatie overzichten en proeffacturen maken van debiteuren met meerdere projecten, waarbij een factuurbijlage van toepassing is.
• Het administreren van nieuwe klanten d.m.v. het aanmaken van klantdossiers.
• Ondersteuning van de HR-afdeling bij voorbereiding overnameplicht RAS voorwaarden, art. 38.

VERANTWOORDELIJKHEDEN:
• De Operationeel Manager is verantwoordelijk voor voorraden en materialen en zorgt dat alle beschikbare middelen op orde zijn en blijven.
• De Operationeel Manager zorgt voor een goede werksfeer en bespreekt knelpunten met medewerkers in de operatie.
• Zorgt er re- en pro actief voor dat DKF Group de kwaliteit van dienstverlening levert, zoals deze door de individuele klant gewenst wordt en is afgesproken. En levert maatwerk.
• Onderhoudt (operationele) contacten met de klanten. Tevens onderneemt de manager operations planmatige initiatieven ter verbetering van de dienstverlening van DKF Group (in -en extern).
• De werkzaamheden moeten voldoen aan de geldende milieuregels en overige eisen van veiligheid en klanteisen, waarbij deze moeten worden uitgevoerd volgens geldende kwaliteits-, milieu- en veiligheidsnormen.
• Houdt tijdens inkoopproces de VGM-aspecten nauwkeurig in de gaten.
• Bij tekortkomingen m.b.t. specialistische werkzaamheden worden er acties uitgezet bij directie;
• Ziet toe op het juist gebruiken van schoonmaakmiddelen, materialen en machines. Corrigeert zo nodig en geeft instructies;
• Ziet toe op de juiste uitvoering van de taken volgens werkprotocol;
• Waarborgt de kwaliteit en de efficiëntie van de werkzaamheden;
• Voert functioneringsgesprekken met de Rayonleiders en stuurt aan op basis van competenties;
• Zorgt ervoor dat management en directie worden geïnformeerd bij veranderingen, problemen, nieuwe opdrachten en personeelsaangelegenheden d.m.v. overleg Uitvoering.

BEVOEGDHEDEN:
• Indien de ernst van de situatie (acuut gevaar en -/ of ontbreken van voorgeschreven beschermingsmiddelen) dit noodzakelijk maakt, heeft de functionaris de bevoegdheid het werk te onderbreken;
• Het melden van situaties die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn bedreigen, bij de KAM-coördinator;
• In samenspraak met HR- manager officieel waarschuwen van medewerkers wanneer zij zich niet houden aan de veiligheidsvoorschriften;
• Opstarten ontslagprocedure van schoonmaakmedewerkers conform bedrijfsreglement;
• Het aanstellen van assistent Rayonleiders;
• Het oplossen van problemen rondom klachten en schade;
• Het melden van gevaarlijke situaties en ongevallen.

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:
• Kennis van reinigingstechnieken;
• Representatief in uiterlijk en gedrag;
• Uitstekend beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Uitstekend beheersen van Microsoft Office;
• Minimaal drie jaar ervaring in leidinggeven en relatiebeheer ;
• In bezit van rijbewijs B;
• HBO werk -en denkniveau;
• Vak -en functiegerichte opleidingen (bijv. SVS hoger kader);
• In het bezit van veiligheidscertificaten zoals VCA-VOL, of bereidt deze te halen.

COMPETENTIES
• Representatief voorkomen;
• Overtuigend;
• Samenwerken;
• Pro actief;
• Planmatig werken;
• Stress tolerantie;
• Klantgerichtheid
• Kwaliteitsgerichtheid.

MIDDELENOVERZICHT:
• PBM’s afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden;
• Sleutel en persoonlijke beveiligingscode van het pand;
• Mobiele telefoon;
• Handboek van DKF Group;
• Auto van de zaak;
• Een marktconform salaris tussen € 4.500,- bruto en € 6.500,- bruto per maand (afhankelijk van ervaring).

 

Kies een bestandGeen bestand gekozenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif, xcf, mpp. Max. file size: 256 KB